OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Barn hjelper barn, fantastisk innsats fra Sanne skole. Children helping children, a fantastic contribution from Sanne school.

 

 

I en årrekke har barna på Sanne skole løpt inn penger til Mirasolskolen gjennom sin skolejogg. Elevene skaffer sponsorer som betaler et avtalt beløp pr runde som elevene løper, runden er på ca 700 meter. Mange foreldre og slekninger får nok hakeslepp når de får vite at poden har løpt 20-25 runder.

Som dere skjønner mangler det ikke på innsatsen, og i år ble det løpt inn rekordmye penger.

Elevrådet kunne selv bestemme hva pengene skulle gå til og det ble enstemmig vedtatt at skolen også i år ville dele de innløpte pengene mellom Mirasol prosjektet og ting de trengte på skolen.

Per og jeg ble invitert til å holde et foredrag fra vårt siste besøk på skolen. Vi hadde også med oss tegninger fra barna i Peru og de ble mottatt med stor glede og nyskjerrighet.

Etter foredraget fikk vi overrakt ikke mindre enn

KR 15.000,-

Så vi alle var enige om ville bli et supert bidrag til den planlagte ungodoms skole delen.

Tusen takk til alle på Sanne skole for innsatsen!!!

 

 

The children at Sanne School have been raising money for the Mirasol School for a number of years with their annual «School run».

The pupils first work at getting as many personal sponsors as posssible, then they do their run at the agreed sponsorship per lap. One lap is 700 mtr. Many parentes have been overwhelmed at their children’s reports of 20-25 laps! As we now can see, there is no lack of willpower, and this years run has brought in a record amount.

The student council decides where they send their yearly charityfounds, and yet again the desition was unanimous to share their rased funds between the Mirasol project and things they needed at the school.

Per and I were invited to hold a lecture on our last visit to Peru. We delivered drawings and messages from the Peruvian pupils, wich were recived with joy and curiosity.

After the lecture we were presented the fine amount of no less than 

15.000,- kroners (2500US), 

which in return is a fantastic contribution to the coming secondary school.

Thank you to all the students at Sanne School for your diligence and contribution!

 

 

 

 

1. – 7. klasse bidro! 1. to 7. degree was contributing!

 

 

 

 

Per og jeg mottar sjekken på kr.15.000,-!Per and I recive the 15.000,- check.